Compassie voor jezelf, compassie voor je naasten

Waarom een training Zelfcompassie?

We zijn soms zo hard voor onszelf en leven vaak niet het leven dat we eigenlijk zouden willen leven. Die kracht van onze innerlijke kritische stem gaan we tijdens een training leren verzachten en ombuigen naar onze vriendelijke stem. Hierin kom je meer in je natuurlijke kracht te staan en zal je merken dat je dingen in het dagelijkse leven makkelijker oppakt en kan hanteren.

Voordelen van training in Zelfcompassie
1. We kunnen goed en makkelijk in slaap vallen
2. We ontwaken op een vredige manier
3. We krijgen plezierige dromen
4. We raken op goede voet met onszelf  (en met  anderen)
5. We zijn geliefd bij mensen/dieren
6. We voelen ons beschermd/geborgen
7. Liefdevolle vriendelijkheid creëert een grote bescherming tegen gevaar, angst en agressie
8. We krijgen een mooie uitstraling

Heel belangrijk is dat compassie voor jezelf betekent dat je je menselijkheid accepteert en respecteert. Dingen gaan niet altijd zoals je zou willen. Je komt frustratie tegen, verlies, je maakt fouten, je loopt tegen je eigen grenzen aan, je voldoet niet aan je eigen idealen. Dit is de menselijke conditie: een realiteit die we allemaal met elkaar delen. Hoe meer je je hart openstelt voor die realiteit, in plaats van er tegen te vechten, des te meer zul je in staat zijn compassie te voelen voor jezelf, en voor al je medemensen.

O.a. volgende onderwerpen komen aan bod:
• Jezelf accepteren zoals je bent.
• Mildheid en gedeelde vreugde.
• De wijsheid van de modder en de lotus.
• Een gelukkige houding in het leven.
• De 3 types van emotieregulatie.
• Pijn, compassie en zelfcompassie.
• Spijt, schuld en vergeving.
• De evolutie van ons brein en ons vermogen tot geluk.

Deze Zelfcompassie training wordt aangeboden als vervolgtraining Mindfulness. Mocht je nog geen mindfulness training hebben gevolgd, maar heb je wel ervaring met meditatie en/of yoga? Dan is er een mogelijkheid om met deze training te starten. Neem contact op voor meer informatie.

Doe mee met een van de eerstvolgende zelfcompassietraining die starten op:
5 september 9.00 – 11.30 uur
7 september 19.00 – 21.30 uur